Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2014

buf
In Iceland, books are exchanged on Christmas Eve, and you spend the rest of the night reading. People generally take their books to bed along with some chocolate. How cozy and wonderful does that sound?
http://joannagoddard.blogspot.com
Reposted fromuoun uoun viaoopsiak oopsiak
buf
7581 959c
Reposted fromseverine severine viaAmericanlover Americanlover
buf
6869 b9c7
Reposted fromcipecka cipecka viaAmericanlover Americanlover

December 22 2014

buf
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaMissySleepy MissySleepy
buf
4866 15c4 500
Jesus Ducking Christ. Quack. *.*
Reposted fromszpaqus szpaqus viamikkelsen mikkelsen
buf
8030 24dc
Reposted frommikkelsen mikkelsen
buf

December 21 2014

8663 5a53

oceans-seas:

The reason why sharks attack surfers.

buf
0079 b392
Reposted fromToshioTV ToshioTV viaKryptonite Kryptonite
buf
(...) z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromcaramina caramina viamajkey majkey
buf
0695 1ab7 500
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela viaoll oll
0903 d51b 500
Reposted fromvolley volley viaoll oll
buf
7158 f8c6
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted viaoll oll
3411 0b60

disimba:

No wiser words have been said

buf
buf
buf
3705 413b
buf

December 19 2014

Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaAmericanlover Americanlover

December 18 2014

buf
Reposted fromvolldost volldost viaKryptonite Kryptonite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl